Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

ÁSZF

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek Pan-Gica Design mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, továbbá a szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza a Szolgáltató és Ügyfél közt (továbbiakban: Felek).

 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató adatai:

 

 

 • Cégnév: Kaszás Attila E.V
 • Pan-Gica Design
 • E-mail címe: pangicadesign@gmail.com
 • Adószám:                    65558212-1-34
 • Eu- adószám:               HU65558212
 • Nyilvántartási szám:      16305490
 • Székhely:                    8600 Siófok Asztalos u 56
 • Banszámlaszám:          Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-64951100

 

Általános tudnivalók:

 

Az ÁSZF érvényes a Felek között az Országon belül történő internetes kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon keresztül történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Az ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Webáruház szolgáltatását az veheti igénybe aki érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy megadja a vásárláshoz szükséges minimális adatokat, és elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Rendelés:

Regisztráció:

Felhasználói név, jelszó, teljes név, e-mail cím.


Majd ezek után a megadott e-mail címre érkezik egy tájékozató levél a sikeres Regisztrációról és az érvényes felhasználói névről és jelszóról. A felhasználói név és jelszó megadását követően be lehet lépni a Webáruházba és el lehet kezdeni a vásárlást. A megfelelő termék kiválasztása a termék nevére kattintva történik (termék kategóriákon keresztül), amennyiben a termék megfelel a vevőnek úgy megadja a kívánt darabszámot és a "Hozzáadás kosárhoz" gombra kattintva folytathatja a vásárlást. A bal oldali Bevásárlókosár ablakban lévő "Megrendelés Véglegesítő" gombra kattintva megerősítheti vásárlási szándékát. Majd a bejövő ablakban meg kell adnia a következő adatokat: pontos Szállítási és számlázási adatok, elérhetőség, fizetési mód.

A "Véglegesítés" gombra kattintva megtekintheti rendelési adatait, majd a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva elküldheti rendelését vagy a "Vissza" gombra kattintva módosíthatja rendelési adatait. Ha a megrendelés elküldését választotta abban az esetben a megadott e-mail címre érkezik egy értesítő levél mely a rendelési adatait tartalmazza termékadatokkal együtt, amennyiben véglegesíteni kívánja a rendelést úgy a megadott linkre kattintva végérvényesítheti megrendelését. A (linkre kattintás), végérvényesítés után a Webáruházunk oldalára kerül ahol az üzenet várja, hogy „A rendelés sikeresen megerősítésre került”. Ez az üzenet azt jelenti, hogy az Ön kiszolgálása, elkezdődött. A Felek közötti (ÁSZF) szerződés a rendelés megerősítő e-mail visszaigazolásával (rendelés megerősítésével) jön létre. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződéseket iktatjuk és 5 évig megőrizzük. A szerződések magyar nyelven kötődnek.  

A megrendelt áruval kapcsolatos bármilyen kérdésével kérem forduljon hozzánk bizalommal!

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

Rendelés, szállítás:

Megkeresést az alábbi email címen és telefonszámon is fogadunk:

pangicadesign@gmail.com

Telefonon:06/70-8507815

Raktáron lévő  termékek kézbesítését a  rendelés beérkezésétől számított  1-5 munkanapon belül vállaljuk. Szolgáltató a rendelést legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított 30 napon belül köteles teljesíteni. A szolgáltató köteles a Vásárlót a rendelkezésre nem álló termékekről haladéktalanul tájékoztatni. A webshopban lévő termék árak Bruttó árak és Magyar Forintban (HUF) értendők. A termék ára nem foglalja magában a szállítási költséget.

A kosárban elhelyezett, de nem megrendelt termékek 1 óra elteltével törlésre kerülnek.Kérjük csak akkor rendeljen terméket ha azt valóban át is veszi. Köszönjük. A megrendelt ,de át nem vett termékek, megrendelések, (számlák) 7 naptári nap elteltével sztornózásra kerülnek.A Magyar közlöny 2014. április 29-én megjelent 2014/60. száma tartalmazza a 2014.05.14-én hatályba lépő 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletet mely a szavatossági és jótállási igények intézésével kapcsolatos törvényi szabályozást tartalmazza. A törvény hatályba lépésével a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet hatályát veszti! · A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet. értelmében a fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számla, nyugta); · A fogyasztó a szerződéskötést a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylat – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - bemutatásával teheti meg. · A vállalkozás a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben az alábbiakat köteles a vállalkozás rögzíteni: 1. fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; 2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát; 3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját; 4. a hiba bejelentésének időpontját; 5. a hiba leírását; 6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá; 7. az (5) 1 bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát; · A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a fogyasztó jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti; · A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani; · Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényteljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. · A vállalkozás a szavatossági vagy jótállási jegyzőkönyvet a felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. · A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak. · A vállalkozásnak törekednie kell a tizenöt napon belüli javításra vagy cserére; · Kijavításra vagy – a 4. § (5)2 bekezdése szerinti esetben – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni: 1-2 (5) Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 1. a fogyasztó nevét és címét; 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat; 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá; 4. azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti; · Amennyiben a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. · A rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. · Hatályát veszti a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. [Magyar Közlöny 2014. évi 60. szám]

  /fotky5924/bollershop-szavatossag-kezelesi-jegyzokonyv (1).pdf

Május 15-én lépett hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

A rendelet főbb szabályai:

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.  A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával). A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 azaz tizenöt munkanapon belül elvégezze.

Panasz ügyintézésének folyamata:

A tényeket/panaszokat/jótállási igényt kérjük írásban rögzíteni, és megküldeni, melynek alapján jegyzőkönyv készül a vállalkozás (eladó) által ,melyet a fogyasztónak is megküld.

(telefonbeszélgetés erre nem megfelelő, panasztételt csakis írásos formában fogadunk el, mely az alábbi linken elérhető.)

/fotky5924/bollershop-szavatossag-kezelesi-jegyzokonyv (1).pdf

Panasz ügyintézése minden esetben írásban történik, melynek nyoma van és bármikor visszakereshető.

Vételár visszafizetésének módja: banki átutalás a jegyzőkönyv kiállítása,valamint  a termék és a kiállított számla visszaszolgáltatása után. A banki átutalásról minden esetben igazolás készül a bank által.

 1997. évi CLV. törvény 17/A 6. és 8. bekezéde alapján: 

(6) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően
harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni
annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt
törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni
köteles.

(8)1 Megállapította: 2015. évi CXXXVII. törvény 2. § (3). Hatályos: 2015. IX. 11-től.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban
tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia
kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is
ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni :

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím : 1125. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók :5.
Tel :                        +36-1-391-1400
Fax:                        +36-1-391-1400
Email:                   ugyfelszolgalat@naih.hu
 

 • Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 76.
  Ügyfélszolgálat címe: 7400 Kaposvár,
  Csokonai u. 3.
  Telefonszám: 06-82-510-868
  E-mail: fogyved_ddf_kaposvar@nfh.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
E-mail cím: skik@skik.hu

Online Vitarendezési Platform: ODR jogi viták Európai tagállamból lévő vásárlóink részére nyújt lehetőséget.


Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén nyújt segítséget. Tehát ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik tagállamban van (de előfordulhatnak olyan tagállami előírások is, amely alapján egy és ugyanazon tagállamból is igénybe vehetik a felek a platform eljárását).

Adásvételi szerődésnek minősül a következő: 

Olyan szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy más elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy árukat. Ide tartozik az összes webshopon keresztüli vásárlás, illetve ha valaki például mobil applikációt használ vásárlásra. Ha egy szerződésben áru és szolgáltatás megrendelése egyaránt történik, az is ebbe a kategóriába tartozik.

Ha nem sikerül közvetlenül a kereskedővel megegyezni a megrendelt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos vita során, akkor a platformon keresztül az alternatív vitarendezési fórumok (Magyarországon a békéltető testületek, külföldön a hasonló szervezetek, elnevezésüktől függetlenül) segítségével ingyen – külföldön adott esetben olcsón – és a bírói útnál jóval gyorsabban rendezheti ezt el. A magyarországi fórum előtti eljárás zárulhat a felek közötti egyezséggel, amely kötelező erővel bír a felekre nézve. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor a vállalkozás alávetése esetén kötelezést tartalmazó határozattal, mely szintén kötelező erejű, ennek hiányában pedig ajánlással, amely nem köti a feleket, viszont ha a vállalkozás nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza az adatait, az ügy leírását (a fogyasztó adatai nélkül) és az ajánlást.

Elérhetőségek: 

Az Európai Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint a letelepedett online piacoknak egy linket kell elhelyezniük a honlapjukon, amely az online vitarendezési platformra mutat, a fogyasztók számára könnyen elérhető helyen. Amennyiben a szerződéskötés e-mailben történt, a kereskedőnek az ajánlattételt tartalmazó e-mailje tartalmazza az elérhetőséget. Ezen felül megtalálható a Budapesti Békéltető Testület és az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának magyarországi szervezetének honlapján is, illetve az Európai Unió tájékoztató oldalain (mint például az Európa Önökért portál: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_hu.htm).

Európai Unió összes nyelvén benyújtható a panaszkezelési űrlap. Link feljebb találató. 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Keresés